چراغ سقفی CS786

چراغ سقفی سنسوردار پلاستیکی شیله
 
با شدت روشنایی 120 تا 150 لومن

زاویه پوشش 360 درجه

محدوده آشکارسازی 9 متر

قابل نصب از ارتفاع 2.2 تا 4 متر

بار مجاز: حداکثر 2عدد لامپ کم مصرف 18وات

مدت زمان روشن ماندن 10sec ~ 3min