چراغ سقفی SC785

                     چراغ سقفی سنسوردار شیله
 
ساخته شده از PMMA با شدت روشنایی

  90 تا 120 لومن

زاویه پوشش 360 درجه

محدوده آشکارسازی 9 متر

قابل نصب از ارتفاع 2.2 تا 4 متر

بار مجاز: حداکثر 2عدد لامپ کم مصرف 23وات

مدت زمان روشن ماندن 10sec ~ 3min