چراغ سقفی SC784

              چراغ سقفی سنسوردار شیله  

ساخته شده از رویه شیشه ای و پایه فلزی

شدت روشنایی 90 تا 120 لومن

زاویه پوشش 360 درجه

محدوده آشکارسازی 9 متر

قابل نصب از ارتفاع 2.2 تا 4 متر

بار مجاز: حداکثر 2عدد لامپ کم مصرف 18وات
یا 2عدد لامپ پرمصرف 40وات
مدت زمان روشن ماندن 10sec ~ 3min